De Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft samen met de Belastingdienst, de brancheorganisaties NBBU en ABU alsmede met SNA (Stichting Normering Arbeid) en SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus. Hiermee kunnen bedrijven checken of zij op een eerlijke manier met uitzendkrachten werken.

Door middel van het beantwoorden van negen punten wordt het uitzendbureau waarmee een bedrijf werkt beoordeeld én wordt duidelijk wat het bedrijf zelf nog op orde moet brengen.

Meer hierover kunt u lezen op Checklist werken met uitzendbureaus. Daar vindt u ook de Checklist en een overzicht van alle checkpunten.