Veelgestelde vragen zijn op welke leeftijd kinderen aan het werk mogen, op welke dagen en hoeveel. Hieronder volgt een overzicht met de belangrijkste informatie. 

13- en 14-jarigen

Alleen op dagen dat ze niet naar school gaan, mogen kinderen van 13 en 14 jaar maximaal 7 uur per dag eenvoudig werk verrichten. Op de schooldagen is werken dus niet toegestaan. In de vakantie mag wel gewerkt worden en wel maximaal 7 uur per dag én alleen ’niet-industriële hulparbeid’ (bijv. helpen bij vakken vullen of helpen bij fruit plukken). Er moet dan wel steeds een leidinggevende in de buurt zijn. Per jaar mag maximaal 4 weken vakantiewerk worden verricht, waarvan niet meer dan 3 weken achter elkaar. Werken op zondag en tussen 7 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends mag niet.

15-jarigen

Voor 15-jarigen geldt dat ze op schooldagen mogen werken maar dan maximaal 2 uur per dag lichte, ’niet-industriële’ werkzaamheden. Productiewerk mag niet; maar schoonmaken, kranten bezorgen en vakken vullen wel. Op niet-schooldagen mogen ze maximaal 8 uur per dag werken, maar op zondagen alleen als de zaterdag ervoor niet gewerkt is. Per jaar mag 6 weken vakantiewerk verricht worden, waarvan maximaal 4 weken achter elkaar. Voor 15-jarigen geldt ook dat ze niet tussen 19.00 en 07.00 uur mogen werken. In schoolvakanties niet van 23.00 en 07.00 uur.

16- en 17-jarigen

Voor 16- en 17-jarigen geldt dat maximaal 9 uur per dag en maximaal 45 uur per week gewerkt mag worden. In een aaneengesloten periode van 4 weken is gemiddeld 40 uur per week toegestaan. ’s Avonds werken mag, maar ’s nachts niet. In principe mag er niet op zondag gewerkt worden, maar hierop zijn een paar uitzonderingen (bijv. als het uit de aard van het werk voortvloeit) Wel moet dan de zaterdag daarvoor vrij zijn geweest zijn. Per 52 weken moeten ze minstens 13 vrije zondagen hebben. Tijdens vakantieweken mag op zaterdag en zondag gewerkt worden.

18 jaar of ouder

Jongeren van 18 jaar of ouder vallen onder de Arbeidstijdenwet. Dan geldt dat maximaal 12 uur per dag gewerkt mag worden, met een maximum van 60 uur per week en over een periode van vier weken een gemiddelde van 55 uur. Over een periode van 16 weken mag gemiddeld maximaal 48 uur per week gewerkt worden.

De precieze regeling en meer informatie, zoals over verplichte rusttijden, zijn te vinden op de site van de Rijksoverheid.

 

Hoeveel mag worden bijverdiend?

Kinderbijslag

Als je 16 of 17 jaar bent, heeft, sinds 1 januari 2020, je inkomen geen invloed op de kinderbijslag.

Studiefinanciering

In 2022 mag je bruto € 15.828,77 (belastbaar inkomen) per jaar bijverdienen zonder gevolgen voor je studiefinanciering. Als je meer verdient, dan moet je dit terugbetalen aan DUO (tot maximaal je ontvangen basisbeurs en eventueel aanvullende beurs) Ook moet je dan per maand rente betalen. Boven de grens uitkomen heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld je reisproduct. Kijk voor meer informatie op Bijverdienen 2022 van DUO

De bijverdiengrens geldt voor jou, als je
*  een beurs, lening of reisproduct voor een mbo-opleiding krijgt;
*  onder het oude stelsel van studiefinanciering voor hbo en universiteit valt.

Onder het leenstelsel mag je onbeperkt bij verdienen.

(In 2020 en 2021 verviel de grens voor bijverdienen voor alle studenten)