Detacheren

Detacheren

Detachering verschilt niet veel van uitzenden. Ook in het geval van detachering is sprake van een driehoeksverhouding tussen de medewerker, jou als inlener en ons als formeel werkgever. Het verschil tussen uitzenden en detacheren is de duur van de terbeschikkingstelling van de medewerker en de flexibiliteit. Uitzenden gebeurt over het algemeen voor een kortere periode, terwijl detachering (zeer) langdurig kan zijn.

Als de uitzendovereenkomst langer duurt, heeft de medewerker recht op een contract voor bepaalde tijd (zonder uitzendbeding) en uiteindelijk op een contract voor onbepaalde tijd met ons. De arbeidsovereenkomst tussen ons en de medewerker kan dan niet meer zomaar worden beëindigd. Feitelijk betekent dit dat arbeidsverhouding tussen ons en de medewerker verandert van uitzenden in detachering.

Het komt regelmatig voor dat een ondernemer een door ons geselecteerde medewerker niet in rechtstreekse dienst wil nemen. Dit omdat de ondernemer niet zelf de (administratieve) lasten en de financiële risico’s die behoren bij het formeel werkgeverschap op zich wil nemen. In de huidige arbeidsmarkt willen ondernemers daarentegen wel gedurende langere periode gebruik maken van de diensten van de medewerker. In deze gevallen bieden wij de medewerker meteen een jaarcontract of een contract voor onbepaalde tijd aan en stellen wij de medewerker vervolgens aan jou ter beschikking. In dit geval spreken we van detachering.

Wij van FlexExpert
Wij van FlexExpert
Algemeen

Telefoonnummer

050 309 73 40

E-mailadres

wij@flexexpert.nl

Op zoek naar nieuwe werknemers?

Wij gaan vrijblijvend voor je op zoek naar jouw droomcollega's!

Heb je nog meer vragen? Neem contact op met ons.

Op zoek naar nieuwe werknemers?
Groot netwerk

Wij werken voor jou

Persoonlijk

Jij maakt het verschil

Payrolling

Maximaal ontzorgd